70 тонн барилгын хог хаягдал эвдэрч эвдэрч байна

Холбоотой бичлэгүүд